Teorijski ispit

Jugo Stefan L2018 Teorijski ispit

Nakon odslušane teorijske nastave i kompletno savladanog gradiva kandidat dobija pravo da polaže teorijski ispit.
Polaganje testova se vrši na računaru u prostoriji auto škole, kandidat mora imati ličnu kartu i vozačku dozvolu(ukoliko poseduje) na ispitu i mora ispoštovati ,,dres kod”, u suprotnom neće moći da prisustvuje polaganju ispita. Kandidat ima  45 minuta na raspolaganju za rešavanje testa. Računar odmah pri završetku testa prikazuje rezultat ispita.

Položen teorijski ispit važi godinu dana i 6 meseci u toku obuke (važi za sve kategorije koje poseduju teorijski ispit).