Praktična obuka

Jugo Stefan L2018 Praktična obuka

Praktična obuka kandidata obavlja se na časovima koji traju 45 minuta, ili dva spojena časa u ukupnom trajanju od 90 minuta. Praktičnu obuku možete započeti nakon položenog teorijskog ispita i overenog lekarskog uverenja.

U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke u upravljanju vozilom. Ukupan fond časova zavisi od kategorije za koju kandidat polaže.

Kandidat mora na svakom času posedovati ličnu kartu i poštovati “dres kod”, u suprotnom će biti udaljen sa časa

Na prvim časovima vožnje kandidat uči poligonske radnje dok instruktor ne oceni da ih je kompletno savladao, zatim vozi po naselju u ulicama slabog, srednjeg i jakog intenziteta na kojim će polagati praktični ispit a preostalu većinu časova vozi po svim delovima grada.