Jugo Stefan L2018 Uncategorized Lekarsko uverenje i prva pomoć

Lekarsko uverenje i prva pomoć

Lekarsko uverenje je potrebno kandidatu da bi započeo sa časovima vožnje tj, praktične obuke.
Nakon položenog teorijskog ispita kandidat može izvaditi lekarsko u obližnjem domu zdravlja koji izdaje uverenja.
Ukoliko Vam izdaju lekarsko uz nošenje naočara ili kontaktnih sočiva za vid, dužni ste da ih nosite tokom vožnje.
Lekarsko uverenje u toku celokupne obuke važi godinu dana dok za vađenje vozačke dozvole važi 6 meseci, ukoliko kandidat u roku od 6 meseci ne završi obuku dužan je da izvadi novo lekarsko uverenje prilikom vađenja vozačke dozvole.

Prva pomoć je uslov za polaganje vozačkog ispita. Obuka i polaganje ispita održava se u auto školi kada se skupi grupa kandidata.
Prvu pomoć možete polagati u bilo kojoj fazi obuke, najbolje bi bilo tokom časova vožnje.
Potvrda o položenoj prvoj pomoći potrebna je samo kandidatima koji prvi put pohađaju neku od kategorija tj. ne poseduju vozačku dozvolu.