B kategorija

Jugo Stefan L2018 B kategorija

B – Kategorija omogućava upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa ne prelazi 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Kandidat koji položi B kategoriju ima pravo da vuče prikolicu čija ukupna masa ne prelazi 750 kg. Uz položenu B kategoriju dobija se B1 i M kategorija.

Obuka podrazumeva 40 časova teorijske, polaganje testa, 40 časova praktične obuke i praktični ispit.

Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina.

Ukoliko je kandidat maloletan, obavezno prisustvo roditelja prilikom upisa.

Lekarsko uverenje je kandidatu potrebno da bi počeo sa praktičnom obukom, tj.nakon položenih testova.

Prva pomoć tj potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći je potrebna nakon navršenih časova praktične obuke da bi kandidat mogao da prijavi praktični ispit.

Kandidat nema vozačku dozvolu
Teorijska obuka- 40 časova (11.500,00)
Teorijski ispit – 4.000,00 i taksa za MUP 792,00
Praktična obuka- 40 časova (40.000,00)
Praktični ispit – 4.000,00 i taksa za MUP 985,00

Kandidat poseduje AM; A1; A2; A kategoriju
Teorijska obuka- 7 časova (3.000,00)
Teorijski ispit – 4.000,00 i taksa za MUP 792,00
Praktična obuka-  AM i A1: 35 časova (35.000,00) ; A2 i A: 30 časova (30.000,00)
Praktični ispit – 4.000,00 i taksa za MUP 985,00

Kandidat poseduje B1 kategoriju
Teorijska obuka- /
Teorijski ispit – 4.000,00 i taksa za MUP 792,00
Praktična obuka- 20 časova (20.000,00)
Praktični ispit – 4.000,00 i taksa za MUP 985,00