AM kategorija

Jugo Stefan L2018 AM kategorija

AM – je kategorija za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle čija zapremina motora ne prelazi 50 ccm, a snaga ne prelazi 4 kW i koji ne ostvaruju brzinu veću od 45 km/h. Obuka za AM kategoriju se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela a potreban broj časova zavisi od toga da li već posedujete vozačku dozvolu neke kategorije.Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 15 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 16 godina. Ukoliko je kandidat maloletan, obavezno prisustvo roditelja prilikom upisa.

Kandidat nema vozačku dozvolu
Teorijska obuka- 40 časova (11.500,00)
Teorijski ispit – 4.000,00 i taksa za MUP 792,00
Praktična obuka- 7 časova (7.000,00)
Praktični ispit – 4.000,00 i taksa za MUP 985,00

Kandidat poseduje neku od kategorija- B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D,

Teorijska obuka- 7 časova (3.000,00)
Teorijski ispit – 4.000,00 i taksa za MUP 792,00
Praktična obuka- 7 časova (7.000,00)
Praktični ispit – 4.000,00 i taksa za MUP 985,00