A kategorija

Jugo Stefan L2018 A kategorija

A – je kategorija za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka se može započeti sa navršene 23 godine a polaganje vožnje sa 24 godine. Obuka i ispit se sastoje iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje.

Ukoliko kandidat poseduje A2 kategoriju minimum dve godine, stiče pravo na polaganje A kategorije pre navršenih 24 godina.

Nakon položene A kategorije kandidat dobija AM, A1, A2 kategoriju ukoliko ih već ne poseduje.