Category: Uncategorized

Probna vozačka dozvola

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja godinu dana. Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom […]

Lekarsko uverenje i prva pomoć

Lekarsko uverenje je potrebno kandidatu da bi započeo sa časovima vožnje tj, praktične obuke. Nakon položenog teorijskog ispita kandidat može izvaditi lekarsko u obližnjem domu zdravlja koji izdaje uverenja. Ukoliko Vam izdaju lekarsko uz nošenje naočara ili kontaktnih sočiva za vid, dužni ste da ih nosite tokom vožnje. Lekarsko uverenje u toku celokupne obuke važi […]